Counselling for Filipino Canadians

Ang simula (klinikal) na therapy ay maaaring nakakatakot, at ang paghahanap ng isang therapist ay kadalasang napakahirap. Bagama’t handa ka nang simulan ang therapeutic journey, ang pakikipanayam sa mga therapist upang mahanap ang tamang akma ay maaaring hindi matitiis. Nag-aalok ako ng libreng 30 minutong online na konsultasyon para mapadali ang prosesong ito. Naniniwala ako sa loob ng unang ilang minuto, at malalaman mo kung tayo ay akma at kung tayo ay magtutulungan o hindi.

All services are provided in English. Are you ready for counselling? Book a FREE Intake appointment.

Traveling through one of the many Philippines markets

Ready to Start?

If you are seeking mental health counselling, click the button to book an initial session to determine how we can work together.

See you soon!